სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი. დამრიგებელი უნდა იყოს იმავე სკოლის პედაგოგი.

სკოლის დამრიგებლები გაერთიანებულნი არიან აღმზრდელობით ჯგუფში რომელიც მოიცავს I – IV და V-XII – კლასების დამრიგებლებს;

 

დამრიგებლები კლასების მიხედვით:

 

# კლასი დამრიგებელი 
1 11 შორენა კიკნაძე
2 12 ირმა ბარბაქაძე
3 13 ანეტა აგაბაბოვა
4 21 მაია კუსრაშვილი
5 22 ნანი არდია
6 23 გაიანე არუთინოვა
7 31 მირანდა ცინარიძე
8 32 ვიქტორია მგელაძე
9 4 მაია კუსრაშვილი
10 5 ნანა ჯელაძე
11 6 თამარ ცერცვაძე
12 7 რუსუდან გვიშიანი
13 8 თამარ აფციაური
14 9 ცირა მიქაშავიძე
15 10 ნელი ღარიბაშვილი
16 111 ნინო ალადაშვილი
17 112
18 121 მაია გურასპიშვილი
19 122 თამარ ბერულავა

 

ს/წლის დასაწყისში თითოეული კლასის დამრიგებელი დაზუსტებულ სადამრიგენლო პროგრამაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს კლასის სადამრიგებლო პროგრამას, რომელსაც ახორციელებს მთელი ს/წლის განმავლობაში.