დამრიგებელი  კლასი

 

 

დაწყებითი საფეხური

 

თამარ ცერცვაძე 1
ანჟელა ისპიროვა 1
ნინო ალადაშვილი 2
გაიანე არუთინოვა 2
თამარ ცერცვაძე 3
მაია კურსაშვილი 3
ვიქტორია მგელაძე 3
იზა ბერიშვილი 4
ნინო ალადაშვილი 4
ანეტა აგაბაბობი 4
ნანა ჯელაძე 5
გაიანე არუთინოვა 5
მირანდა ცინარიძე 6
ვიქტორია მგელაძე 6
 

საბაზო საფეხური

 

მირანდა ცინარიძე 7
ნანა ჯელაძე 8
თამარ ბერულავა 9
 

საშუალო საფეხური

 

მაია გურასპიშვილი 10
მზია ცხოვრებაძე 11
ცირა მიქაშავიძე 12