“ახალ ქართულ გიმნაზიაში” ახალი სასწავლო წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო გეოგრაფიის წრემ – “გეა”-მ. წრის ხელმძღვანელია: ირმა თოდუა. შეხვედრები ტარდება ყოველ პარასკებს, 14.00 საათიდან. წრეში მუშაობენ მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები. განსახილველი საკითხების ნუსხა დიდია და ძირითადად შეეხება გლობალურ პრობლემებს. წრის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება, რომლის შესახებაც მოგვიანებით იქნება მოწოდებული ინფორმაცია.map