28 თებერვალს მე-7 კლასში ჩატარდა კონფერენცია ისტორიაში თემაზე: “ევროპის დაბადება”. მოსწავლეებმა საკონფერენციო თემებზე იმუშავეს ჯგუფებში და შემდეგ პრეზენტაციების სახით წარმოადგინეს ევროპის ქვეყნების: ინგლისი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი ადრეული შუასაუკუნეების ისტორია, მაშინ როდესაც საფუძველი ეყრებოდა თანამედროვე ევროპულ ქვეყნებს. კონფერენციის დასასრულს ისტორიის მასწავლებელმა – მ. გურასპიშვილმა მოსწავლეებს გააცნო თანამედროვე ევროკავშირის შექმნის ისტორია, და ისაუბრა იმ ევროპულ ღირებულებებზე, რომელთა დაცვაცIMG_3784 მნიშვნელოვანია მთელი კაცობრიობისათვის. კონფერენცია საინტერესო გამოდგა.