“ახალ ქართულ გიმნაზიაში” განახლდა სასწავლო პროცესი. 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სკოლა მოსწავლეებს შეხვდა განახლებული პროგრამებითა და სასწავლო გარემოთი.

სასწავლო წლის დასაწყისშივე დაიგეგმა მრავალი საინტერესო სიახლე, რომელიც მიმართული ქინება მოსწავლეთა სწავლა-სწავლებისა და სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.174547_8