შობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ვალდებულებები: 

– ცხელების/რესპირატორული დაავადების შემთხვევაში არ გაუშვათ მოსწავლე სკოლაში;

 – ცხელების/რესპირატორული დაავადების სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში დროულად გაიყვანეთ მოსწავლე სკოლიდან და უზრუნველყავით ბავშვის მიმართვა ოჯახის ექიმთან, ან ცხელების ცენტრში, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად და პჯრ-ტესტირების ჩასატარებლად; 

– სახლის პირობებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შეატყობინეთ კლასის დამრიგებელს; 

 -უზრუნველყავით ბავშვები ყველა საჭირო სასკოლო ინვენტარით (სახელმძღვანელოები,რვეულები,პასტა,ფანქარი სახაზავი… ერთი შეკვრა A4 ფორმატის ქაღალდი, 1 ბაინდერი + ფაილები);

-გააკონტროლეთ ყოველ დილით რათა  თქვენმა შვილებმა იქონიონ სველი და მშრალი სალფეტკები,პირადი ჰიგიენისთვის და საკუთარი წყლის მარკირებული ბოთლი და სასწავლო ნივთები;

– დამრიგებელს მიეცით მინიმუმ 2 მობილურის ნომერი, საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფოდ დასაკავშირებლად

მოსწავლეების სკოლაში მიღება იწყება 08:35 წუთიდან -08:55 წუთამდე. 09:00 საათზე ირეკება ზარი და იწყება გაკვეთილი. დაგვიანებული მოსწავლეები პირველ გაკვეთილზე არ დაიშვებიან;

-ყველა მშობელს ეცოდინება გაკვეთილების დამთავრების დრო და დაელოდება სკოლის ეზოში;

– საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის სკოლიდან გაყვანის შემთხვევაში, მშობელი ურეკავს დამრიგებელს და მოსწავლეს გამოუშვებენ სკოლიდან დათქმულ დროს;

-მშობლის სკოლის ტერიტორიაზე შემოსვლა შვილის  დალოდების მიზნით კატეგორიულად აკრძალულია.

 -ყველა თქვენთვის საინტერესო საკითხზე მიმართეთ დამრიგებლებს.

-დამრიგებლები მშობლებთან  შეხვედრებს გამართავენ დისტანციურად.

– ნებისმიერი მიზეზით მოსწავლის სკოლაში გამოუცხადებლობის შესახებ უნდა ეცნობოს დამრიგებელს გაკვეთილების დაწყებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვერ დაგიკავშირდით უნდა შევატყობინოთ 112-ს.