აი ასეთი პასუხი მოგვივიდა ელფოსტაზე:”2020 წლის 27 აგვისტოს შრომის ინსპექციისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დაიგეგმა 17 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების შემოწმება საქმიანობის გაგრძლების უფლების მოპოვების მიზნით.

შემოწმების შედეგად მოთხოვნები დააკმაყოფილა:
1. შპს ახალი ქართული გიმნაზია
2. შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა.
შეგიძლიათ სწავლა დაიწყოთ თქვენ  მიერ დაგეგმილ დროს.”
აღნიშნული რეკომენდაციების დაუცველობის შემთხვევაში,  ჯარიმა გათვალისწინებულია 10 000 ლარის ოდენობით .
ყველამ უნდა დავიცვათ რეკომენდაციები, ეს ყველას ინტერესშია.