გიმნაზიის დირექციამ ყველა მოსწავლეს მიაწოდა ინფორმაცია შემდეგი პირების/უწყებების ნომრების, ფუნქციებისა და მნიშვნელობის შესახებ:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – „112“-ის ცხელი ხაზის ნომერი – 112 (შემდგომში – 112);

ბ) სამინისტროს ნომერი – 2 200 220;

გ) საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზის ნომერი – 598 08 30 06, 1481.

დამრიგებლები  სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა მოსწავლეების  კანონიერ წარმომადგენლებთან  სოც ქსელის ჯგუფების საშუალებით დისტანციურად  გამართავენ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს.